แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย

หมวดทางหลวงสุโขทัย

 

หมวดทางหลวงศรีสำโรง

หมวดทางหลวงคีรีมาศ

 

หมวดทางหลวงสวรรคโลก

หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม

 

หมวดทางหลวงบ้านแก่ง

หมวดทางหลวงแม่สิน

 

งานแผนงาน

งานวางแผน

 

งานอำนวยความปลอดภัย

หน่วยต้นไม้และสวน

 

งานปรับซ่อม