แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

หมวดทางหลวงสุโขทัย

นายสกล  ทองกลิ่น

น.ส.รังศินี  ศิริโภคา   น.ส.เถาวัลย์  ไกรบุตร  นายภานุวัฒน์  รักถึง

 

คนงาน