แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

 

หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม

นายชัยชาญ  ทะนานนท์ฺ

                                                                                          นางนันทนา  อุตบัววงศ์                       นางอนิตา  กิติวงษ์

คนงาน