แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

                                                      งานวางแผน                                                                                         

    

                            
                                               นายสุกิตติ์  มีศรี