แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม.8+025 - กม.9+310

TOR27

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560