แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.25+838 - - กม.29+315

TOR26

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560