แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.1308 ตอนควบคุม 0100 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง ระหว่าง กม.7+719 - - กม.12+569

TOR25

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560