แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.1113 ตอนควบคุม 0101 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก ระหว่าง กม.26+000 - - กม.30+960

TOR24

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560