แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทล.1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.12+874 - กม.17+362

TOR22

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560