แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานขยายทางจราจร ทล.101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน 1 ระหว่าง กม.173+460 - กม.176+966 และ กม.183+652 - กม.184+848

TOR21

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560