แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทล.125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+622 - กม.23+001 LT.,RT. เป็นช่วงๆ

TOR19

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560