แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน 2 ระหว่าง กม.176+966 - กม.183+652 และ กม.184+848 - กม.186+731

TOR18

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560