แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.10+060 - กม.12+125 และ กม.13+600 - กม.13+922

TOR17

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560