แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.41+780 - กม.42+900

TOR16

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560