แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.41+451 - กม.41+780 และ กม.54+000 - กม.55+505

TOR15

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560