แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.12+570 - กม.16+296

TOR13

เมื่อวันที่ : 21 สิงหาคม 2560