แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง สาย 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.129+043 - กม.146+235 เป็นแห่งๆ

../uploads/1503034634_TOR11.pdf

เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2560