แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร สาย 1177 ตอน ดอนระเบียง-ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.0+010-กม.35+000 เป็นแห่งๆ, สาย1048ตอน หอรบ-สวรรคโลก ระหว่าง กม.54+100-กม.88+500เป็นแห่งๆ,

../uploads/1503034552_TOR10.pdf

เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2560