แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.21+518 - กม.23+023 LT เป็นช่วงๆ

../uploads/1503034399_TOR09.pdf

เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2560