แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.56+330 - กม.73+050 เป็นช่วงๆ

../uploads/1503034159_TOR07.pdf

เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2560