แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย สาย 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม.0+010 - กม.9+310 เป็นช่วงๆ

../uploads/1502954732_TOR06.pdf

เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2560