แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานป้ายจราจร สาย 1180 ตอน สวรรคโลก-ปลายราง ระหว่าง กม.0+000-กม.30+650 LT,RTเป็นแห่งๆ, สาย1255 ตอน คลองกล้วย-ศรีนคร ระหว่าง กม.6+640-กม.8+751 LT,RTเป็นแห่งๆ, สาย1324ตอน ศรีสำโรง-ทุ่งป่ากระถิน ระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 LT,RTเป็นแห่งๆ, สาย1370ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม.5+563-กม.9+583 LT,RTเป็นแห่งๆ, สาย1373 ตอน คลองยาง-บ้านเหมือง ระหว่าง กม.0+000-กม.10+298 LT,RTเป็นแห่งๆ

../uploads/1502954635_TOR05.pdf

เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2560