แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง สาย 1056 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ระหว่าง กม.9+100 - กม.13+150 เป็นแห่งๆ

../uploads/1502953630_TOR04.pdf

เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2560