แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย สาย 125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.2+800 - กม.17+156 เป็นแห่งๆ

../uploads/1502952778_TOR01.pdf

เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2560