แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานขยายทางจราจร สาย 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน1 ระหว่าง กม.173+460 - กม.176+966 และ กม.183+652 - กม.184+848

../uploads/1502796418_TOR59.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560