แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน2 ระหว่าง กม.176+966 - กม.183+652 และ กม.184+848 - กม.186+731

../uploads/1502796284_TOR58.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560