แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.122+867 - กม.123+860 และ กม.127+445 - กม.130+247

../uploads/1502796075_TOR57.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560