แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1308 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง ระหว่าง กม.7+719 - กม.12+569

../uploads/1502795886_TOR56.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560