แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.12+570 - กม.16+296

../uploads/1502795147_TOR54.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560