แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สาย 1195 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.12+874 - กม.17+362

../uploads/1502794788_TOR52.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560