แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.10+060 - กม.12+125 และ กม.13+600 - กม.13+922

../uploads/1502786026_TOR49.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560