แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+622 - กม.23+001 LT,RT เป็นช่วงๆ

../uploads/1502785791_TOR47.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560