แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม.8+025 - กม.9+310

../uploads/1502785634_TOR46.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560