แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานฉาบผิวแอสฟัลต์ สาย 1177 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.0+005 - กม.8+424

../uploads/1502785513_TOR45.pdf

เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 2560