แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ขายทอดตลาด วัสดุครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 12 รายการ

../uploads/1501820430_TOR44.pdf

เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2560