แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ

../uploads/1500367730_TOR43.pdf

เมื่อวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560