แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ส่งผลประกาศประกวดราคา สาย 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่างกม.17+417 - กม.18+300 RT

../uploads/1496982269_CCF09062560.pdf

เมื่อวันที่ : 9 มีถุนายน 2560