แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.51+600-กม.54+000 และงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.50+565 - กม.54+000

../uploads/1496286028_TOR40.pdf

เมื่อวันที่ : 1 มีถุนายน 2560