แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาย125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.17+417-กม.18+300 RT.

../uploads/1495684155_TOR37.pdf

เมื่อวันที่ : 25 พฤษภาคม 2560