แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สาย 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.17+417 - กม.18+300 RT

../uploads/1495172941_TOR36.pdf

เมื่อวันที่ : 19 พฤษภาคม 2560