แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+399 - กม.183+399 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ระหว่าง กม.180+805 - กม.183+399 LT,RT

../uploads/1494323008_TOR35.pdf

เมื่อวันที่ : 9 พฤษภาคม 2560