แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.51+600-กม.54+000 และงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.50+565 - กม.54+000

../uploads/1493959459_TOR34.pdf

เมื่อวันที่ : 5 พฤษภาคม 2560