แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัย สาย 102 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+050 และกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 102 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.36+600 - กม.39+050

../uploads/1493959295_TOR33.pdf

เมื่อวันที่ : 5 พฤษภาคม 2560