แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงทางหลวงสาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+399 - กม.183+399 และงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.180+805 - กม.183+399 LT,RT

../uploads/1493258868_TOR31.pdf

เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2560