แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรพร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัย สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.65+780 - กม.68+500 และกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.65+783.500 - กม.68+400

../uploads/1493258679_TOR30.pdf

เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2560