แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับปรุงทางหลวง สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.51+600-กม.54+000 งานบูรณะทางผิวแอสฟัสต์ สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.50+565 - กม.54+000

../uploads/1493258370_TOR29.pdf

เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2560