แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ขยายจราจร จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย สาย 102 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+050 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 102 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.36+600 - กม.39+050

../uploads/1493257936_TOR28.pdf

เมื่อวันที่ : 27 เมษายน 2560