แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศกรมทางหลวง ขายทอดตลาด วัสดุเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ

../uploads/1489119548_TOR25.pdf

เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2560