แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สาย 1195 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน ระหว่าง กม.1+486 - กม.4+775

../uploads/1485325001_TOR23.pdf

เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2560