แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สาย 1272 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.24+750-กม.26+900

../uploads/1485324828_TOR22.pdf

เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2560